Wie zijn wij

In onze visie vraagt de begeleiding van een uitvaart om persoonlijke betrokkenheid van ons en u.
Dat laatste kan voor ons niet anders. U weet van wie u afscheid neemt, u weet hoe u het leven van een dierbare terug wilt zien in het afscheid.
Wij geven rust en ruimte om keuzes te maken en bieden onze ervaring waarbij u elke keer zult merken dat we denken in mogelijkheden.
In alle dagen tot en met de uitvaart heeft u steeds te maken met één uitvaartbegeleider van Briensveld. Zo is er plek voor vertrouwen.

Het zijn de mensen van Briensveld die inhoud geven aan de visie. Iedereen stelt zich graag aan u voor.

Gerrit Arts

Mijn leven staat in het teken van mensen begeleiden. Eerst als verpleegkundige en manager in de zorg en sinds 1999 begeleid ik mensen in het verzorgen van een uitvaart.
Het is vreemd om te zeggen, maar dat doe ik graag, ook al is het intensief werk.
Ik ben dankbaar dat ik dit werk mág doen. In 1999 heb ik de onderneming
Briensveld Uitvaartverzorging opgericht om écht voor nabestaanden te kunnen werken zoals ik dat wil.

Het is elke keer opnieuw een uitdaging met families samen te werken. Ik kom binnen in een periode dat er veel emoties zijn, ik word voor een paar dagen als het ware onderdeel van het gezin. Op die manier mag ik ondersteunen en mee vormgeven aan een afscheid dat goed voelt, waar mensen verder mee kunnen.

Mijn motto is: niets moet en alles mag.

Ik vind het belangrijk families de tijd te geven om te voelen, te ervaren en te beleven.
Zo neem je afscheid van een kostbaar leven.

Daar sta ik voor. Daar staan wíj voor bij Briensveld Uitvaartverzorging.

Roel Arts

Op twee manieren volg ik in de voetsporen van mijn vader, oprichter van Briensveld Uitvaartverzorging.

Ik volgde de opleiding HBO-verpleegkunde en werd daarna uitvaartbegeleider. In beide vakgebieden heb ik mensenkennis nodig en leerde ik omgaan met emoties. Ik merk elke keer weer dat er in de dagen dat nabestaanden en ik samenwerken, er een band ontstaat waarin plek is voor vertrouwen en het bespreken van alle ideeën en wensen. Tegenwoordig is er zo veel mogelijk.

Ik vind het een uitdaging om, indien mogelijk, alle wensen te realiseren. Dan maakt het niet uit of het een kleine, intieme uitvaart is of een groots afscheid op een unieke locatie.

Ik voel dat het mijn kracht is om iedere uitvaart, hoe klein ook, zo te laten verlopen dat families met mooie herinneringen terugkijken op het leven van wie ze afscheid namen.

Annelies Haenraets

Afscheid nemen van een dierbare is het eerste begin van een lange weg. De weg van het rouwproces, van het leren omgaan met het verlies en het leren leven zonder die ander.
Als uitvaartbegeleider zet ik met de nabestaanden de eerste stappen op die weg,
die begint met de uitvaart.
Dit doe ik door samen te zoeken naar de mogelijkheden om het afscheid zo vorm te geven dat het aansluit bij de wensen.

Dat kan traditioneel zijn, anders, intiem, in de natuur of heel informeel. Ik zie mijn rol vooral als faciliterend en ondersteunend door het aandragen van mogelijkheden, regelzaken uit handen nemen als dat gewenst is en ruimte bieden aan nabestaanden om zelf invulling te geven aan de uitvaart. Ik luister en denk actief mee, niet alleen wat betreft de mogelijkheden maar ook wat betreft de kosten.
Een uitvaart gaat niet om de buitenkant, maar om eigenheid. Dan wordt het een uitvaart waar nabestaanden met een tevreden gevoel op terugkijken.

Een goede start van het rouwproces dat daarna eigenlijk pas echt begint.