Kinderen en de dood

Bij kinderen denk je aan plezier maken en volop leven. Maar ook zij krijgen te maken met de dood en zij beleven dat op hun eigen manier.
We kunnen een kind niet behoeden voor verdriet omdat iemand, van wie zij houden, doodgaat. We kunnen ze wel bij het afscheid betrekken en daarmee leren dat de dood ook onderdeel uitmaakt van het leven.
De uitvaartverzorgers van Briensveld nemen u én de kinderen mee in alle mogelijkheden rond het afscheid. We nemen ze serieus in hun vragen en gevoelens en we geven ze hun eigen tijd en moment. Met elkaar bespreken we wat kinderen kunnen doen, zoals het maken van een tekening, de haren van oma kammen, meerijden in de rouwauto, kaarsjes aansteken en bellen blazen. Ook kijken we wat wij voor kinderen kunnen doen, zoals het voorlezen van een verhaal of gedicht.
We lichten u voor en vertellen dat het verwarrend is voor een kind te horen dat iemand ‘voor altijd slaapt’ en dat het goed is om eerlijk te zijn, ook als u het antwoord op een van hun vragen niet weet.

Elk kind, van welke leeftijd dan ook, heeft respect en afstemming nodig. Daar zorgen wij graag voor, samen met u.

Als een kind sterft

De wereld valt stil als een kind overlijdt. In feite kunnen wij alleen maar stil zijn samen met u, ook wij hebben geen woorden voor zo’n groot verlies. Het lijkt haast onmogelijk verder te gaan, een afscheid vorm te moeten geven. En toch is dat de stap die u moet zetten. U bent welkom bij ons voor meer (telefonische) informatie, ondersteuning, ons luisterend oor én onze ervaring.

Met elkaar denken we na, wordt het afscheid klein en intiem? Welke volwassenen en kinderen zijn om het overleden kind heen, hoe worden zij bij de uitvaart betrokken? Misschien kan het afscheid thuis zijn, met een kleine kring van mensen. Of is er een plek die belangrijk was voor het (oudere) kind, zoals de sportvereniging, school of bijvoorbeeld een speeltuin? Natuurlijk kijken we ook naar de invulling van de bijeenkomst en kunnen we er met elkaar voor zorgen dat dit zo veel mogelijk in de stijl van het kind is.

We merken het elke keer weer: geen mens wil afscheid moeten nemen van een kind. Maar als het tóch zo is, dan moet het goed zijn, een kleine stap in het rouwproces.