Keurmerk Persoonlijke Uitvaart

Er is maar één beoordeling belangrijk voor ons: die van de nabestaanden. Zij bepalen of we ons werk goed gedaan hebben. We zijn er trots op aangesloten te zijn bij het Keurmerk Persoonlijke Uitvaart, een keurmerk dat alleen beschikbaar is voor kleinschalige ondernemingen.

We mogen dit keurmerk voeren als onze dienstverlening met minimaal een 7 wordt gewaardeerd. Valt dit lager uit dan zijn we het keurmerk niet waard.
Uitgangspunten zijn dat we op maat werken met persoonlijke aandacht, betrokkenheid en transparantie over de kosten. De uitvaartbegeleider die alles in alle rust met u bespreekt, is ook degene die u bijstaat op de dag van de uitvaart.

04