Voorbespreking bij een naderend einde

Tegenwoordig komt het steeds vaker voor dat we een voorbespreking houden met iemand die een naderend overlijden in zicht heeft. Wij doen dit in een gesprek voorafgaand aan een overlijden en de uitvaart. Deze voorbespreking is een voorbereiding op een aanstaand overlijden, samen met uw gezin en / of dierbaren.

De voorbespreking vormt zich door samen te brainstormen en alle mogelijkheden te bespreken. U bent hierdoor beter voorbereid op de dagen die zullen volgen. We zien steeds vaker dat mensen van deze mogelijkheid gebruik maken om beter voorbereid naar het afscheid toe te kunnen leven.

04

Mogelijkheden bij een naderend einde

In een voorbespreking luisteren wij naar uw wensen, ideeën en gedachten rondom het aanstaande afscheid. Wij nemen samen met u en uw dierbaren alle facetten rondom de uitvaart door. Wij zijn aanvullend aan uw ideeën en hebben vaak inbreng van zaken waar u niet eerder over heeft nagedacht. Dit verbreedt uw inzichten op het afscheid. Denk bijvoorbeeld aan de volgende zaken:

  • Heeft u een donorcodicil?
  • Wilt u begraven of gecremeerd worden?
  • Wilt u een thuis opbaring of een opbaring in een mortuarium?
  • Heeft u adressen verzameld van genodigden?
  • Waar wilt u de uitvaart houden?
  • Welke muziek wilt u tijdens de uitvaart?
  • Wilt u een koffietafel?
  • Wilt u een gedachtenisprentje en hoe moet dit er uit zien?