Stervensbegeleiding


Regelmatig komt bij ons de vraag voor stervensbegeleiding bij een naderend overlijden. Dit zijn voorbereidende gesprekken voorafgaand aan een overlijden. Stervensbegeleiding is een hulpmiddel bij de rouwverwerking en het afscheid nemen van een dierbare. Naast afscheid nemen worden hierin ook alle wensen en voorkeuren besproken. Wij zien het als een voorbereiding op de uitvaart en het afscheid nemen, maar ook als rouwbegeleiding voor nabestaanden.

Stervensbegeleiding bij afscheid nemen en rouwverwerking


Tijdens de stervensbegeleiding luisteren wij naar uw wensen, ideeën en gedachten rondom het naderende afscheid. Een overlijden heeft een grote impact, waardoor een passende afscheidsdienst een groot aandeel heeft in de manier van uw rouwverwerking.

Iedere begeleiding en uitvaart benaderen wij als een uniek proces. Wij denken hierbij niet in standaard procedures, maar werken vanuit een persoonlijke begeleiding waarbij verbinding en respect centraal staan en we niet kijken naar grenzen.

Stervensbegeleiding is een goede voorbereiding


Tijdens de stervensbegeleiding nemen we alle onderdelen rondom de uitvaart door. Wij zien onszelf hierin aanvullend aan uw ideeën en hebben vaak inbreng van zaken waar niet eerder over nagedacht is. Denk bijvoorbeeld aan de volgende zaken:
• Welke mensen mogen u verzorgen na het overlijden?
• Is er een donorcodicil aanwezig?
• Wilt u begraven of gecremeerd worden?
• Kiest u voor opbaren thuis of voor een opbaring in een mortuarium?
• Heeft een klein en intiem afscheid de voorkeur of juist een groots afscheid en zijn hiervoor de adressen verzameld van de genodigden?
• Waar vindt de uitvaart plaats? Lees verder bij locaties uitvaart.
• Wordt er muziek afgespeeld tijdens de uitvaart en ligt de voorkeur bij live muziek of een afspeellijst?
• Wordt de uitvaart afgesloten met een koffietafel of borrel?
• Welke foto komt op het nagedachtenisprentje?
Maar we staan ook stil bij de zakelijke aspecten:
• Is alles goed geregeld voor de partner?
• Welke verzekeringen zijn er en kunt u zelf de financiële zaken oplossen of is hier hulp bij nodig?
• Is het misschien belangrijk dat er een executeur testamentair wordt aangesteld?

Deze voorbereiding vormt zich vaak met brainstormen en aftasten van de mogelijkheden. Dit is een goede voorbereiding op de dagen die volgen: het naderend einde, de uitvaart en het verdriet verwerken. Als alles vooraf goed geregeld is, geeft dat rust.

Stervensbegeleiding bij Briensveld


We zien steeds vaker dat mensen gebruik maken van stervensbegeleiding om het loslaten draaglijker te maken en waardoor afscheid nemen intenser en intiemer wordt.

Heeft u ook behoefte aan onze persoonlijke en respectvolle begeleiding bij een overlijden? Wenst u ook rouwbegeleiding door middel van een voorbereidend gesprek? Neem vrijblijvend contact op met Briensveld uitvaartverzorging in Leunen over stervensbegeleiding of ga naar “Mijn afscheid”.